Speelgoed uit China

Veel van het in Nederland verkochte speelgoed is afkomstig uit China. Hier staan veel fabrieken die gespecialiseerd zijn in het maken van speelgoed. Speelgoed moet immers aan erg veel strenge eisen voldoen die in de Richtlijn SpeelgoedVeiligheid (RSV) zijn opgenomen. Het doet er niet toe waar speelgoed wordt gemaakt, of het in de EU is of in het Verre Oosten, het moet volgens de RSV worden gemaakt.
In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op het in Nederland verkochte speelgoed. Daartoe wordt op allerlei plekken (grens, (speelgoed)winkels, kermissen) speelgoed voor onderzoek uitgezocht waarvan het vermoeden bij de NVWA bestaat dat het niet aan de gestelde eisen voldoet. Voor een gering percentage blijkt dat het geval te zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat dat speelgoed ook direct gevaarlijk is: er kan b.v. een logo of een waarschuwing ontbreken.
Sinds enkele jaren heeft de NVWA met de EU-commissie en Toy Industries Europe (TIE) contact over handhaving van speelgoed en is men naar China gegaan om met o.a. de Chinese overheid afspraken te maken dat het speelgoed dat in China wordt gemaakt, voldoet aan alle bepalingen die in de EU aan speelgoed worden gesteld.
De laatste tijd wordt steeds meer door particulieren rechtstreeks uit China speelgoed geïmporteerd. Op dat speelgoed is veel lastiger controle uit te oefenen, de NVWA heeft met de douane overleg om ook die zendingen te controleren.
Om er zeker van te zijn dat speelgoed veilig is, is het voor de consument altijd verstandig artikelen te kopen van bekende merken bij de bekende speelgoedwinkels of web shops.