Het bestuur

Sinds de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2018 is het bestuur als volgt samengesteld:

Johan Dassen, VTech, voorzitter

Marc Dorsman, Identity Games, vice-voorzitter

Michael Kuijer, Jumbo, lid

Marnix Hettich, Spin Master, lid