Wet- en regelgeving

Goed voorbereid op de nieuwe speelgoedrichtlijn!

Door het Europees Parlement is in 2009 een nieuwe speelgoedrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn zorgt t.o.v. de nu bestaande, voor veel veranderingen waar importeurs, fabrikanten en detaillisten in speelgoed van op de hoogte moeten zijn. Medio 2011 zullen de eerste wijzigingen van kracht worden.

In samenwerking met Toy Industries of Europe (TIE) heeft de Ornes Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers, een roadshow georganiseerd om de wijzigingen, maar vooral ook de gevolgen voor de fabrikage, import en verkoop van speelgoed, toe te lichten.

In Nederland werd de roadshow gehouden op 30 september 2010.

Onder documentatie zijn de gegeven presentaties en andere informatie te downloaden.

Documentatie