Betrokkenheid en samenspel

Om haar taken goed te kunnen uitoefenen, heeft de Ornes zich aangesloten bij relevante en invloedrijke andere organisaties. Leden profiteren mee van de voordelen die deze samenwerkingsverbanden opleveren.

De Ornes

  • is aangesloten bij Toy Industries of Europe (TIE) omdat steeds meer maatregelen op Europees niveau worden vastgesteld
  • is lid van de International Council of Toy Industries (ICTI)
  • is lid van de normcommissie Veiligheid van Speelgoed
  • is lid van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en daardoor van VNO-NCW
  • werkt samen met de detailhandel om de promotie van speelgoed te bevorderen in de Verkiezing Speelgoed van het Jaar
  • werkt samen met detailhandelsorganisaties
  • heeft contact met Nederlandse en buitenlandse overheidsinstanties
  • onderhoudt contact met ondernemingen en belangenorganisaties van andere bedrijfstakken
  • heeft contact met VWS en NVWA