Ornes

Ornes staat voor Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers. De Ornes is opgericht in 1956 en behartigt ruim 55 jaar de gemeenschappelijke belangen van alle aangesloten speelgoedleveranciers. In Nederland is de Ornes voor de branche de enige spreekbuis naar afnemers en overheid. In de loop van de jaren heeft de Ornes veel voor haar leden kunnen betekenen op het gebied van wet- en regelgeving, gegevensverstrekking en optreden als woordvoerder en intermediair.

Speelgoed uit China
Veel van het in Nederland verkochte speelgoed is afkomstig uit China. Hier staan veel fabrieken die gespecialiseerd zijn in het maken van speelgoed. Speelgoed moet immers aan erg veel strenge eisen voldoen die in de Richtlijn SpeelgoedVeiligheid (RSV) zijn opgenomen. Het doet er niet toe waar speelgoed wordt gemaakt, of het in de EU is of in het Verre Oosten, het moet volgens de RSV worden gemaakt.

In Nederland houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op het in Nederland verkochte speelgoed. Daartoe wordt op allerlei plekken (grens, (speelgoed)winkels, kermissen) speelgoed voor onderzoek uitgezocht waarvan het vermoeden bij de NVWA bestaat dat het niet aan de gestelde eisen voldoet. Voor een gering percentage blijkt dat het geval te zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat dat speelgoed ook direct gevaarlijk is: er kan b.v. een logo of een waarschuwing ontbreken.
Sinds enkele jaren heeft de NVWA met de EU-commissie en Toy Industries Europe (TIE) contact over handhaving van speelgoed en is men naar China gegaan om met o.a. de Chinese overheid afspraken te maken dat het speelgoed dat in China wordt gemaakt, voldoet aan alle bepalingen die in de EU aan speelgoed worden gesteld.
De laatste tijd wordt steeds meer door particulieren rechtstreeks uit China speelgoed geïmporteerd. Op dat speelgoed is veel lastiger controle uit te oefenen, de NVWA heeft met de douane overleg om ook die zendingen te controleren.
Om er zeker van te zijn dat speelgoed veilig is, is het voor de consument altijd verstandig artikelen te kopen van bekende merken bij de bekende speelgoedwinkels of web shops.

Speelgoedrichtlijn
Vanaf 20 juli 2011 is de Richtlijn SpeelgoedVeiligheid (RSV) van kracht. In deze richtlijn wordt veel aandacht geschonken aan de veiligheid van jonge kinderen, daarom worden dus hoge eisen gesteld aan speelgoed. Met ingang van 20 juli 2013 worden strengere eisen m.b.t. chemische bepalingen van kracht. Meer informatie is hier te vinden.

Strenge eisen aan speelgoed

De waarde van spelen en speelgoed
Jeffrey Goldstein heeft op verzoek van Toy Industries of Europe (TIE) een brochure samengesteld onder de titel “Play in children’s development, health and well-being. Klik hier om de brochure te downloaden.

Reclame en speelgoed
De leden van de Ornes houden zich aan de regels die door de Stichting Reclame Code zijn opgesteld zodat reclame gericht op kinderen duidelijk is.
Hier wordt weergegeven waar op moet worden gelet bij het maken van reclame gericht op kinderen. Stap 3 geeft dat aan:  Stap 3
Lees hier alle regels.

Speelgoedveiligheidtips

Login Status
You are not logged in.