De contributie

De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op basis van de omzet behaald in een van tevoren vastgesteld referentiejaar. Zo is voor het vaststellen van de contributie over 2014, de omzet over het jaar 2012 bepalend. Meer details over de contributie zijn opgenomen in de contributieregeling die jaarlijks door de leden wordt vastgesteld.

Tot en met 2012 werd ook een vergoeding voor PR-werkzaamheden gevraagd; deze is door de alv van 2013 afgeschaft.

Login Status
You are not logged in.