Het bestuur

Sinds de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 2017 is het bestuur als volgt samengesteld:

Johan Dassen, VTech, voorzitter

Marc Dorsman, Identity Games, vice-voorzitter

Helga Zevenbergen-Scholz, lid

Login Status
You are not logged in.